STARPRIM

Grunt do podłoży chłonnych i niechłonnych

• Do podłoży chłonnych i niechłonnych
• W pomieszczeniach i na zewnątrz
• Gotowy do użycia
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Szybkoschnący
• Niski poziom emisji lotnych związków organicznych
STARPRIM jest wodną dyspersją specjalnych kopolimerów butadienowo
styrolowych. Służy zwiększeniu przyczepności chłonnych i niechłonnych podłoży różnego typu.


Obszary zastosowania

Zastosowanie:
STAPRIM stosuje się jako podkład gruntujący poprawiający przyczepność chłonnych i niechłonnych powierzchni przed ułożeniem na nich cienkich lub grubych płytek ceramicznych, z użyciem cementowego lub dyspersyjnego kleju marki Benfer. STARPRIM zmniejsza porowatość podłoża i chroni wrażliwe na wilgotność powierzchnie przed wnikaniem w nie wody zawartej w cementowych zaprawach klejowych. Zaleca się stosowanie produktu STARPRIM na podłożach z płytki ceramicznej, tynkach cementowych, wapiennych i gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, murze z cegły, gazobetonie, wapieniu, jastrychach na bazie cementu, gipsu i asfaltu oraz zapraw wyrównujących (gładzi), a także na podłożach z kamienia naturalnego, metalu i szkła.