CEMLATEX 600

Syntetyczny lateks do wytwarzania zapraw budowlanych na bazie cementu o wysokiej przyczepności

• zamienia dobry klej w klej wysokiej jakości
• poszerza zakres zastosowania kleju
• zapewnia klejom wyjątkową elastyczność
• idealny do układania płytek dużych rozmiarów
• znacząco poprawia przyczepność i elastyczność zapraw na bazie cementu
• umożliwia długotrwałą obrabialność betonu
• zmniejsza absorpcję wody

CEMLATEX 600 to dyspersja polimerowa dodawana do zapraw na bazie cementu w celu poprawy ich wytrzymałości mechanicznej, przyczepności, elastyczności, urabialności i wodoodporności. Zastosowanie polega na częściowej zamianie wody użytej do sporządzenia zaprawy dyspersją. Ilość użytej dyspersji zależy od celu zastosowania i oczekiwanych rezultatów.