BENFERCURE-VARIO-40

Szybkowiążąca i szybko utwardzająca się zaprawa do naprawy zniszczonych konstrukcji betonowych, ochrony stali zbrojeniowej przed korozją oraz do powierzchniowej ochrony betonu

• Zaprawa na bazie cementu, sklasyfikowana jako R4, szybkowiążąca i szybko utwardzająca się, do naprawy poziomych i pionowych konstrukcji betonowych (w tym, sufitów)
• Wodonieprzepuszczalna, zapobiega korozji stali zbrojeniowej
• Zapobiega przedostawaniu się  CO2
• Twardnieje z minimalnym skurczem i bez pęknięć, nawet przy dynamicznym obciążeniu 
• Odporna na mróz i działanie soli do odladzania
• Do uszkodzeń  o głębokości od 2 do 40 mm, maksymalny rozmiar ziarna: 0,5 mm
• Dzięki szybkiemu wiązaniu i szybkiemu wzrostowi wytrzymałości można wyremontować  niewielkie powierzchnie w ciągu jednego dnia 
• Łatwa do wygładzenia za pomocą kielni lub gąbki
• Można nanosić metodą natryskową
• Przepuszcza parę wodną
• Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych
• Recyklingowana jako kruszywo(wypełniacz)
• Zawiera regionalne kruszywo
 


BENFERCURE-VARIO-40 to tiksotropowa zaprawa cementowa do ochrony stali zbrojeniowej przed korozją oraz do ochrony powierzchni betonowych, spełniająca wymagania norm:
EN 1504-3 klasa R4 - naprawa i renowacja betonu konstrukcyjnego
EN 1504-2 - ochrona betonu

 


Obszary zastosowania

BENFECURE-VARIO-40 to tiksotropowa zaprawa stosowana do naprawy poziomych i pionowych powierzchni betonowych (w tym, sufitów) o grubości do 40 mm oraz do napraw konstrukcji betonowych pod obciążeniem dynamicznym (pod jezdniami, szynami betonowymi). Nadaje się do naprawy filarów (z defektami takimi jak gniazda żwirowe), ramp i podłóg przemysłowych.
Dzięki swoim właściwościom produkt zapewnia szybką i wygodną pracę, ponieważ nie jest już konieczne stosowanie środków antykorozyjnych dla stali zbrojeniowej  i nie ma potrzeby używania dodatkowej zaprawy wygładzającej. Produkt może być również podłożem pod farbę oddychającą  (po upływie 3 godzin).