BENFERFLEX C2

Elastyczny klej wzmocniony włóknami

• Wysoka elastyczność
• Brak przesuwania w pionie
• Idealny do zastosowań zewnętrznych
• Idealny do podgrzewanych jastrychów
• Idealny do kamionki porcelanowej
• Idealny do dużych rozmiarów
• Grubość aplikacji do 15 mm
• Testowane zgodnie z EN 12004, C2 TE S1
 

Certyfikat QB nr 151 MC 157


BENFERFLEX C2 jest tiksotropowym elastycznym klejem składającym się z cementów o wysokiej wytrzymałości, wypełniaczy o stopniowanej wielkości cząstek, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków. Został zaprojektowany i opracowany w celu szybkiego, niezawodnego montażu płytek porcelanowych i płytek ceramicznych na jastrychach na bazie cementu, niechłonnych podłożach i na podłożach podatnych na nieznaczne zmiany wymiarów. Wysoka odporność na przesuwanie w pionie umożliwia układanie od góry w dół.


Obszary zastosowania

Układanie gresu, płytek ceramicznych i wodoodpornych kamieni naturalnych na:
• Ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz
• Obszary o dużym obciążeniu
• Publiczne i prywatne baseny