MULTIPLAN 50-FI

Wzmocniona włóknem szybkowiążąca masa samopoziomująca na bazie cementu

• wzmocniona włóknem, nadaje się do nanoszenia na sklejkę
• nadaje się na podłogi ogrzewane
• szybko twardnieje, możliwość chodzenia - po upływie 2-3 godzin*
• elastyczna, modyfikowana polimerami
• minimalna emisja lotnych związków organicznych
• łatwa w użyciu, można nanosić za pomocą pompy
• do warstw o grubości od 3 do 50 mm
• tylko do użytku wewnętrznego

 

NOWA FORMUŁA, ZWIĘKSZONA PŁYNNOŚĆ, DŁUŻSZY OKRES PRZYDATNOŚCI

*Dane czasowe dotyczą podłoży na jastrychach pływających o grubości ≤ 5 cm przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%


Obszary zastosowania

Zaprawa MULTIPLAN-50 FI jest przeznaczona do wytwarzania gładkich powierzchni i wyrównywania podłoży warstwą o grubości 3- 50 mm. Można ją nanosić na powierzchnie betonowe zgodne z niemieckim standardem DIN 1045, jastrychy ogrzewane i nieogrzewane zgodne z DIN 18560, stare, dobrze przyklejone okładziny z płytek i szybkowiążące jastrychy cementowe. MULTIPLAN-50 FI nadaje się także do stosowania na powierzchniach ze sklejki i płyt wiórowych oraz na starych podłogach drewnianych.
• Na drewnianych deskach podłogowych;
• Na starych podłożach z resztkami klejów i zapraw wyrównujących;
• Do renowacji i naprawy podłóg drewnianych, a także do jastrychów i podłoży o starej i nowej konstrukcji;
• Do wytwarzania płaskich, chłonnych, wysoko wytrzymałych powierzchni montażowych pod tekstylne i elastyczne okładziny podłogowe, a także pod płytki ceramiczne;
• Nadaje się do stosowania na podłożach ogrzewanych