ACQUASHIELD-FAST

• Szybkie schnięcie wewnątrz masy • Odporna na deszcz, natężenie ruchu i gotowa do ułożenia okładziny po 4 godzinach • Łatwa aplikacja wałkiem, pędzlem lub packą • Hydroizolacyjne i elastyczne wygładzenie podłoży na bazie cementu, również o nieregularnej powierzchni • Hydroizolacja basenów, łazienek, pryszniców przed położeniem okładzin ceramicznych • Całkowite zabezpieczenie i hydroizolacja jastrychu na balkonach i tarasach • Hydroizolacja już istniejących posadzek ceramicznych • Hydroizolacyjne i elastyczne wygładzenie tynków na bazie cementu, również popękanych • Hydroizolacyjna powłoka ścian stykających się z gruntem, fundamentów, szybów windowych • Hydroizolacyjna powłoka zbiorników na wodę • Hydroizolacyjne i elastyczne wygładzenie płyt kartonowogipsowych • Zgodny z normą EN 14891, CM O1 P
 

ACQUASHIELD-FAST to wysokowytrzymała, szybka, dwuskładnikowa zaprawa na bazie cementów, kwarców o granulacji poniżej 0,3 mm oraz innowacyjnych dodatków (składnik A), jak również nowoczesnych polimerów syntetycznych w dyspersji wodnej (składnik B). Zapewnia łatwe nakładanie wałkiem i pędzlem, również na powierzchni pionowej, oraz charakteryzuje się doskonałą przyczepnością. Jej formuła została opracowana w celu zabezpieczenia przed przedwczesnym starzeniem spowodowanym działaniem wody, soli oraz mrozu tynków cementowych i budowli betonowych, również stykających się z gruntem, jak również zewnętrznych jastrychów cementowych na tarasach, balkonach i w basenach. Powłoka polimerów zawartych w składniku B, która tworzy się w fazie schnięcia produktu zarówno na powierzchni, jak i w mikroszczelinach wewnętrznych masy, tworzy barierę dla wody oraz ewentualnie zawartych w niej soli, jak również gazów zanieczyszczających znajdujących się w powietrzu, zapewniając dzięki temu trwałe zabezpieczenie przed substancjami takimi jak chlorki, siarczany, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, będących przyczyną uszkadzania betonu oraz prętów zbrojeniowych. Powłoka hydroizolacyjna, dzięki szybkiemu procesowi schnięcia, już w ciągu 3 godzin nabiera odporności na deszcz oraz umożliwia obciążenie ruchem, natomiast po 4 godzinach umożliwia ułożenie okładziny. Produkt ten jest szczególnie wskazany do hydroizolacji zbiorników na wodę, nadaje się też do użytku na starych podłożach, takich jak wcześniej istniejące posadzki ceramiczne, pod warunkiem, że są czyste, trwałe, dobrze przymocowane i nie zalega w nich stojąca woda.


Obszary zastosowania

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:
• Wodoodporna i elastyczna powłoka do podłoży na bazie cementu
• Wodoodporna i elastyczna powłoka na tynkach na bazie cementu, nawet zawierających pęknięcia
• Wodoodporna powłoka ścian mających kontakt z ziemią, fundamentów i szybów windowych
• Hydroizolacja łazienek, pryszniców, balkonów, tarasów i basenów przed położeniem płytek ceramicznych
• Wodoodporna powłoka zbiorników do przechowywania wody
• Wodoodporna i elastyczna powłoka na płyty gipsowe